Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Perspectieven op veerkracht: een inleiding voor professionals in het sociaal domein

Verslag

Elke crisis vraagt om veerkracht. De veerkrachtige samenleving kan een antwoord bieden op de uitdagingen, bedreigingen en schokken die voortkomen uit snel veranderende maatschappelijke omstandigheden. In het licht van de huidige crisis veroorzaakt door de corona pandemie, is dat niet alleen een hoopvol idee, maar ook een cruciaal idee.

Deze publicatie is geschreven voor bestuurders, studenten, docenten, professionals en beleidsmakers binnen het sociale domein die in deze crisistijd behoefte hebben aan achtergrondinformatie over het begrip veerkracht.
We bespreken hoe het begrip veerkracht betekenis krijgt binnen verschillende wetenschappelijke tradities en denkstromingen. Ook laten we zien dat het begrip veerkracht behulpzaam kan zijn om gedragsverandering en verbetering van maatschappelijke voorwaarden op verschillende niveaus inzichtelijk te maken: op individueel niveau, op collectief niveau (groepen), en op systemisch niveau (samenleving en ecosysteem). Voor beroepskrachten bieden deze drie niveaus elk andere aanknopingspunten en handelingsperspectieven.

Referentie Kaulingfreks, F., Sieckelinck, S., & Walraven, G. (2021). Perspectieven op veerkracht: een inleiding voor professionals in het sociaal domein. Hogeschool InHolland. https://www.inholland.nl/onderzoek/publicaties/perspectieven-op-veerkracht-een-inleiding-voor-professionals-in-het-sociaal-domein
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 22 juni 2021

Publicatiedatum

jun 2021

Auteur(s)

Femke Kaulingfreks
Guido Walraven

Publicaties:

Research database