Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren

Verslag

In deze brochure lees je wat de zes ontwikkelingsbehoeftes van jongeren in hun online leefwereld zijn. Daarnaast beschrijven we drie methodieken waarmee jongerenwerkers door in te spelen op deze ontwikkelingsbehoeftes bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van jongeren. De brochure is vooral bedoeld voor de uitvoerende jongerenwerkers, veldwerkers en andere professionals in het jeugddomein.

De brochure is een eindproduct van de eerste fase van het onderzoeksproject Jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren. Lectoraat Youth Spot – Jongerenwerk heeft in samenwerking met 28 jongerenwerkers van 14 organisaties onderzocht welke ontwikkelingsbehoeften jongeren (N=175) in de online leefwereld ervaren, en welke behoeften stakeholders (N=140) (ouders, school/werk, informeel netwerk, wijkteams, politie en gemeente) koesteren ten aanzien van jongerenwerk in de online leefwereld.

Referentie Manders, W., & Todorović, D. (2021). Jongerenwerk in de online leefwereld van jongeren. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie, Lectoraat Youth Spot.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 3 juni 2021