Kenniscentrum Maatschappij en Recht

De onvermoede bronnen van de buurt

Artikel

Steeds meer professionals in zorg en welzijn laten zich inspireren door de ABCD-benadering, de 'oer'-methodiek uit het opbouwwerk die uitgaat van het probleemoplossend vermogen van buurtbewoners. De grondleggers van de ABCD-methode zouden het hartgrondig eens zijn met het weer opeisen van politieke zeggenschap over gezondheid, wonen en leefbaarheid.

Referentie Gradener, J., & Raeymaeckers, P. (2023). De onvermoede bronnen van de buurt. Vakblad Sociaal Werk, 2023(5), 14-20. https://doi.org/10.1007/s12459-023-1595-0
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 5 oktober 2023

Publicatiedatum

okt 2023

Auteur(s)

Peter Raeymaeckers

Publicaties:

Research database