Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Benutten van ervaringskennis in het jongerenwerk

literatuurverkenning

Workingpaper

Jongerenwerkers en hun organisaties hebben behoefte aan meer inzichten in de (on)mogelijkheden van, en meer handelingsperspectieven voor, het benutten van ervaringskennis in het jongerenwerk.

Zo leven er in de praktijk van het jongerenwerk de volgende vragen als: Welke ervaringskennis deel je wel en welke niet? Met wie? Hoe (intiem of publiekelijk)? Wanneer? En hoe werkt het uit op jongeren? Benutten van ervaringskennis is tot nu toe een vrij impliciete wijze van handelen. Nadeel hiervan is dat kennis hierover moeilijk deelbaar is met anderen, en daardoor lastig om verder te ontwikkelen en over te dragen.

Deze literatuurstudie is een onderdeel van het project Werkplaats Jongerenwerk, aflevering Benutten van ervaringskennis in het Jongerenwerk. In de Werkplaats Jongerenwerk werken onder leiding van het lectoraat Youth Spot studenten van de minor Jongerenwerk in de grote stad samen met jongerenwerkers en hun organisaties aan de professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk.

Referentie Sonneveld, J. (2022). Benutten van ervaringskennis in het jongerenwerk: literatuurverkenning. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 3 november 2022

Publicatiedatum

nov 2022

Auteur(s)


Publicaties:

Research database