Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Straathoekwerk

Een basismethodiek van het sociaal werk

Boek

Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen participeert in de samenleving of de ondersteuning krijgt die nodig is. Ondanks dat we inmiddels weten dat ogenschijnlijke individuele problemen -zoals armoede, dakloosheid of verslaving- onze maatschappij structurele problemen oplevert. Het straathoekwerk wordt ingezet om deze (groepen) mensen wel te bereiken. Ze vervult een brugfunctie naar reguliere voorzieningen en hulpverlening. Dit is het eerste handboek Straathoekwerk, een outreachende basismethodiek binnen het sociaal werk. Het beschrijft de eigen professionaliteit en de methodiek van het straathoekwerk op handelingsniveau. De doelgroep, de doelen, het methodisch handelen en de randvoorwaarden komen aan de orde. De methodiek wordt wetenschappelijke onderbouwd. Verder bevat het boek handige tools, praktijkvoorbeelden, portretten en casuïstiek.

Referentie Rauwerdink-Nijland, E., & Metz, J. (2022). Straathoekwerk: Een basismethodiek van het sociaal werk. (1e druk ed.) SWP. https://www.swpbook.com/boeken/6/sociaal-werk-maatschappelijk-werk-en-welzijn/2445/straathoekwerk
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 6 juli 2022

Publicatiedatum

jul 2022

Auteur(s)

Evelien Rauwerdink-Nijland
Judith Metz

Publicaties:

Research database