Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Samenspel tussen jongerenwerk en specialistische jeugdzorg

groeikansen voor persoonlijke ontwikkelingen maatschappelijke participatie

Artikel

Een deel van de jongeren die in het jongerenwerk participeert ontvangt specialistische jeugdzorg, vanuit bijvoorbeeld verslavingszorg, jeugdreclassering, jeugd-ggz of intensieve gezinsbehandeling.

Hoewel professioneel jongerenwerk voor een brede groep jongeren in kwetsbare situaties positief bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke
participatie, is er weinig bekend over de betekenis van het jongerenwerk voor jongeren die specialistische jeugdzorg ontvangen.
Voor dit verkennende onderzoek zijn interviews afgenomen met: 1) zeven jongeren (16+) die specialistische jeugdzorg ontvangen en in jongerenwerk participeren; 2) zeven jongerenwerkers en 3) zes jeugdhulpverleners werkzaam in specialistische jeugdzorg.

Referentie Sonneveld, J., Metz, J., Schalk, R., & van Regenmortel, T. (2021). Samenspel tussen jongerenwerk en specialistische jeugdzorg: groeikansen voor persoonlijke ontwikkelingen maatschappelijke participatie. Jeugd in Ontwikkeling. https://doi.org/10.54447/JiO.11303
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2021

Publicatiedatum

jan 2021

Auteur(s)

Judith Metz
René Schalk
Tine van Regenmortel

Publicaties:

Research database