Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Portretten van vier samenwerkingspraktijken jongerenwerk & voortgezet onderwijs in Amsterdam

rolverdeling, werkzame elementen en randvoorwaarden

Verslag

Samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs (VO) biedt goede kansen voor de integrale aanpak van de preventie van polarisatie en radicalisering.

Er zijn aanwijzingen dat samenwerking tussen jongerenwerk en onderwijs bij kan dragen aan het versterken van een pedagogisch klimaat waarin verschillende groepen leerlingen worden ondersteund in de zoektocht naar identiteit en het omgaan met maatschappelijke vraagstukken, waardoor zij mogelijk minder snel aangetrokken worden tot het polariserend of extremistisch gedachtegoed. Deze bundel met praktijkvoorbeelden geeft een beeld van vier bestaande samenwerkingsverbanden tussen het jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs uit de stadsdelen Noord, Zuid, Zuidoost, en West. In de praktijkvoorbeelden wordt beschreven hoe de samenwerking tot stand is gekomen, welke activiteiten er in de samenwerking plaatsvinden en hoe dit mogelijk een bijdrage levert aan het versterken van het positief pedagogisch klimaat op school. Hiernaast wordt er specifieke aandacht gegeven aan de werkzame elementen én randvoorwaarden binnen de samenwerking. De bundel is bedoeld als inspiratie voor beleidsmedewerkers bij gemeenten, voor managers en uitvoerend personeel in het jongerenwerk en voortgezet onderwijs, en voor studenten pedagogiek, sociaal werk en sociaal beleid.

Referentie Rijnders, J., Manders, W., & Metz, J. (2020). Portretten van vier samenwerkingspraktijken jongerenwerk & voortgezet onderwijs in Amsterdam: rolverdeling, werkzame elementen en randvoorwaarden. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Youth Spot.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2020

Publicatiedatum

jan 2020

Auteur(s)

Jeremy Rijnders
Judith Metz

Publicaties:

Research database