Kenniscentrum Maatschappij en Recht

De betekenis van het jongerenwerk voor preventie

Een stand van zaken

Artikel

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor preventieve voorzieningen en de jeugdhulp.

De verwachting is dat met deze transitie het lokale jeugdbeleid en de daaronder vallende voorzieningen effectiever en efficiënter kunnen worden.

Referentie Metz, J. (2020). De betekenis van het jongerenwerk voor preventie: Een stand van zaken. Mens & Maatschappij, 95(2), 113-131. https://doi.org/10.5117/MEM2020.2.003.METZ
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 juni 2020

Publicatiedatum

jun 2020

Auteur(s)

Judith Metz

Publicaties:

Research database