Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Voortgezet onderwijs en jongerenwerk

partners in het versterken van schoolcarrières van jongeren

Artikel

Dit artikel biedt inzicht in hoe het jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs (VO) samenwerken, wat de (potentiële) bijdrage van deze samenwerking is aan het versterken van de schoolcarrière en ontwikkeling van jongeren in kwetsbare situaties en wat de succesfactoren in de samenwerking zijn.

Samenwerking tussen jongerenwerk en VO maakt een gezamenlijke preventieve aanpak mogelijk van het voorkomen van gebroken schoolcarrières. Er zijn twee samenwerkingstypen te onderscheiden: 1) een samenwerkingstype waarbij jongerenwerkers vanuit hun werk in de wijk en de jongerenwerkaccommodatie het werk van scholen ondersteunen en 2) een samenwerkingstype waarbij jongerenwerkers in de school werkzaam zijn. De twee typen samenwerking verschillen op de volgende dimensies: activiteiten en hun functies, het aantal mensen waarmee het jongerenwerk contact heeft op school en de aard van de samenwerking. Succesfactoren voor een goede samenwerking zijn inzet van voldoende jongerenwerkers, jongerenwerkers die een verbinding kunnen maken tussen school en de wijk, een vast aanspreekpunt vanuit school, bekendheid met het schooljongerenwerk onder schoolpersoneel en leerlingen, en continuïteit van de samenwerking en de activiteiten. Verder geldt specifiek voor de samenwerking waarbij jongerenwerkers in de school werken dat een eigen, centraal gelegen ruimte een succesfactor is.

Referentie Sarti, A., Manders, W., & Metz, J. (2019). Voortgezet onderwijs en jongerenwerk: partners in het versterken van schoolcarrières van jongeren. Jeugdbeleid, 13(2), 83-91. https://doi.org/10.1007/s12451-019-00200-3
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 juni 2019

Publicatiedatum

jun 2019

Auteur(s)

Asia Sarti
Judith Metz

Research database