Kenniscentrum Maatschappij en Recht

The girls work method: what is the role of empowerment in building girls’ agency?

De methodiek van het meidenwerk: Wat is de rol van empowerment in het ontwikkelen van agency bij meiden?

Artikel

Girls Work, as one of the methods used by professional youth work, focuses on helping vulnerable girls to shape their own lives (a capacity also referred to as ‘agency’). In this study, it is hypothesised that the methodical principles (i.e. the guiding principles of the methodical actions of the youth worker) contribute to the empowerment process of girls, which in turn leads to the development of girls’ agency. Serial mediation was used to test this hypothesis. Results indicate that all of the methodical principles, with the exception of the use of context, are important in helping girls develop agency. Four of the methodical principles contribute to both empowerment and agency, while the other methodical principles contribute to agency only through empowerment. This paper also addresses the importance of focusing on the empowerment of girls, as empowerment is positively linked with agency. All of the components of individual empowerment are important when helping girls develop their agency.

Meidenwerk, een specifieke methodiek van het jongerenwerk, richt zich op het ondersteunen van meiden in kwetsbare posities bij het (leren) vormgeven aan hun eigen leven (ook bekend als agency). In dit onderzoek wordt verondersteld dat de methodische principes (uitgangspunten in het methodisch handelen van de jongerenwerkers) bijdragen aan het proces van empowerment, dat op zijn beurt weer leidt tot de ontwikkeling van agency bij meiden. Om dit te toetsen is een mediatie-analyse uitgevoerd. De resultaten wijzen erop dat alle methodische principes, met uitzondering van ‘werken met de omgeving’, bijdragen aan hoe meiden agency ontwikkelen. Vier van de methodische principes dragen bij aan zowel het empowermentproces als de ontwikkeling van agency, terwijl de andere methodische principes alleen via het empowermentproces bijdragen aan de ontwikkeling van agency. Dit artikel wijst op het belang om aandacht te hebben voor de empowerment van meiden in kwetsbare situaties, omdat er een positieve relatie is tussen het empowermentproces en de ontwikkeling van agency. Hierbij is het belangrijk dat er aandacht is voor alle drie de componenten van psychologische empowerment.

Reference Boomkens, C., Metz, J. W., Schalk, R. M. J. D., & Van Regenmortel, T. M. R. F. (2021). The girls work method: what is the role of empowerment in building girls’ agency? De methodiek van het meidenwerk: Wat is de rol van empowerment in het ontwikkelen van agency bij meiden? European Journal of Social Work, 24(2), 224-237. https://doi.org/10.1080/13691457.2019.1630371
1 January 2021

Publication date

Jan 2021

Author(s)

Judith W. Metz
René M.J.D. Schalk
Tine M.R.F. Van Regenmortel
Judith W. Metz

Research database