Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Pilot oudercontact

uitkomsten van een onderzoek naar de mate van contact tussen jongerenwerkers en ouders.

Verslag

In opdracht van welzijnsorganisatie Dynamo is er onderzoek gedaan naar de “Pilot oudercontact”.

Download Pilot oudercontact.

Referentie Rumping, S., Todorović, D., Metz, J., & van der Grient, H. (2018). Pilot oudercontact: uitkomsten van een onderzoek naar de mate van contact tussen jongerenwerkers en ouders. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2018

Publicatiedatum

jan 2018

Research database