Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Kern en meerwaarde van Informatie & Advies in het jongerenwerk

Artikel

Dit artikel biedt inzicht in de kern, doelgroep, methode van handelen en resultaten van Informatie & Advies als werkwijze van het professionele jongerenwerk. Om zelfstandig keuzes te kunnen maken is het nodig dat jongeren kunnen beschikken over de juiste informatie en vaardigheden leren om zelf informatie te vinden en te interpreteren. Informatie & Advies in het jongerenwerk draagt hieraan bij, doordat zij jongeren de benodigde informatie verstrekt en de gelegenheid biedt om de benodigde informatievaardigheden te ontwikkelen. Vragenlijstonderzoek onder jongeren laat zien dat Informatie & Advies in het jongerenwerk effectiever is dan informatie en advies buiten het jongerenwerk voor wat betreft het vergroten van de maatschappelijke participatie van jongeren en even effectief is voor wat betreft het vergroten van de verantwoordelijkheid van jongeren en aanleren van informatievaardigheden. In de huidige informatie- en participatiesamenleving neemt het belang van de informatie- en adviesfunctie van het jongerenwerk alleen maar toe. De meerwaarde van Informatie & Advies in het jongerenwerk is dat het jongeren bereikt die via de gebruikelijke bronnen (zoals vrienden, familie, internet, school, instanties, informatiepunten, en de gemeente) geen of onvoldoende informatie en advies ontvangen.

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid, Vol. 2017, Uitgave: 11, Pagina's: 263-270.

Copyright owner: Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V., 2017

Referentie Manders, W., & Metz, J. (2017). Kern en meerwaarde van Informatie & Advies in het jongerenwerk. Jeugdbeleid, 2017(11), 263-270.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2017

Publicatiedatum

jan 2017

Auteur(s)

Judith Metz

Research database