Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Bijdrage jongerenwerk aan transformatie

Artikel

Dit artikel biedt inzicht in de bijdrage van het jongerenwerk aan de transformatie. Het jongerenwerk is een van de sociaal werk beroepen in de pedagogische infrastructuur. Het houdt zich bezig met de begeleiding van jongeren in de leeftijd van 10–23 jaar die steun nodig hebben bij het volwassen worden in de samenleving. Het jongerenwerk is voor alle jongeren, maar maakt in het contact met jongeren onderscheid tussen jongeren met wie het goed gaat, jongeren met lichte of beginnende problemen en jongeren met zware of meervoudige problemen. Het handelen van de jongerenwerkers is multimethodisch. Afhankelijk van de situatie, de behoefte van jongeren en de opdracht van de gemeente maakt de jongerenwerker de keuze voor een of meerdere methodieken. De potentiële bijdrage van het jongerenwerk aan de transformatiedoelen bestaat uit het verminderen van stress, het versterken van de psychosociale ontwikkeling, het ontwikkelen van een toekomstperspectief, het versterken van het sociale netwerk, het vergroten van de maatschappelijke participatie en indien nodig, het eerder vinden van gepaste hulp.

Referentie Metz, J. (2017). Bijdrage jongerenwerk aan transformatie. Jeugdbeleid, 11(4), 235-241 . https://doi.org/10.1007/s12451-017-0158-6
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 december 2017

Publicatiedatum

dec 2017

Auteur(s)

Judith Metz

Research database