Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Professionalisering jeugdwelzijn

achtergronden en analyse

Verslag

In deze verkenning wordt de professionalisering van het jeugdwelzijnswerk chronologisch in beeld gebracht. De 140-jarige geschiedenis van het jeugdwelzijnswerk, kan worden ingedeeld in zes perioden. Deze perioden onderscheiden zich van elkaar in visie op de inhoud van het jeugdwelzijnswerk. Iedere periode begint met een korte schets van de ontwikkeling van het jeugdwelzijnswerk. Vervolgens wordt ingezoomd op de verschillende aspecten van professionalisering.

Deze verkenning is uitgevoerd door Youth Spot in opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut.

Referentie Metz, J. (2010). Professionalisering jeugdwelzijn: achtergronden en analyse. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 oktober 2010

Publicatiedatum

okt 2010

Auteur(s)

Judith Metz

Publicaties:

Research database