Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Jongerenwerk als werkplaats voor professionalisering

Artikel

Artikel over de tekortschietende samenwerking tussen opleidingen, welzijnsorganisaties en onderzoekers in de professionalisering van het jongerenwerk. Aanleiding is het debat over professionalisering van de sociaal agogische beroepen. Dr. Metz, programmadirecteur bij Youth Spot, stelt dat klassieke professionaliseringstrategieën, met wetenschappelijke experimentele kennis als norm, niet altijd goed aansluiten bij de uitvoeringspraktijk. Youth Spot is een onderzoek- en praktijkcentrum voor jongerenwerk. Het heeft tot doel gezamenlijk te werken aan de profilering, professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk.

Dit artikel belicht de aanleiding voor het ontstaan van Youth Spot, de structuur van de samenwerking, de ervaringen met de wijze van samenwerken en de meerwaarde voor de professionalisering van het grootstedelijk jongerenwerk. Daarmee biedt dit artikel enerzijds een kijkje in de keuken van het (groot)stedelijke jongerenwerk en anderzijds biedt zij inzicht in ervaringen met alternatieve professionalisering strategieën.

Referentie Metz, J. (2012). Jongerenwerk als werkplaats voor professionalisering. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 21(1), 18-36. https://doi.org/10.18352/jsi.273
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2012

Publicatiedatum

jan 2012

Auteur(s)

Judith Metz

Publicaties:

Research database