Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Vrijwillig belast?

Een inventarisatie van de belasting en ondersteuningsbehoeften van Amsterdamse zorgvrijwilligers

Artikel

Het rapport geeft inzicht in de ervaringen van (een deel van de) zorgvrijwilligers in Amsterdam en in hun wensen en vragen ten aanzien van ondersteuning. Hiermee levert het lectoraat Community Care een (bescheiden) bijdrage aan de actuele discussie rond de mogelijkheden en onmogelijkheden van een grotere inzet van vrijwilligers bij de ondersteuning van en zorg voor mensen met een zorgvraag.

30 mei 2016

Publicatiedatum

mei 2016

Auteur(s)

L. Schmale

Publicaties: