Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Verbeter opleidingen beroepskrachten in de zorg

Artikel

Rick Kwekkeboom heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van mantelzorgers. daaruit blijkt dat de samenwerking tussen formele en informele zorg nog steeds een probleem is. 'Gemeenten hebben hierin een belangrijke taak.'

Referentie Rick Kwekkeboom (interview), “Verbeter opleidingen van beroepskrachten in de zorg”. In: Wmo-krant 2014, p. 3
1 januari 2014

Publicatiedatum

jan 2014

Auteur(s)


Publicaties: