Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Urban Vitality. Over mantelzorgers in de regio Amsterdam

Rapport

De Hogeschool van Amsterdam voert, in nauwe samenwerking met een aantal stedelijke partners, het project ‘Informele zorg en diversiteit’ uit. Dit project richt zich onder andere op mantelzorgers.

In de zomer van 2013 werkten 579 mantelzorgers aan het onderzoek mee door een enquête in te vullen. In de enquête zijn vragen gesteld over de
ervaringen met het verlenen van mantelzorg, ondersteuningsbehoeften en de samenwerking met professionele hulpverleners. Om meer
te kunnen zeggen over de mogelijke verschillen tussen de diverse mantelzorgers is ook gevraagd naar leeftijd, geslacht en andere kenmerken van de respondenten. In deze factsheet worden een aantal onderzoeksresultaten beschreven.

Referentie HvA (2014). Urban Vitality. Over mantelzorgers in de regio Amsterdam. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam
3 december 2014

Publicatiedatum

dec 2014

Publicaties: