Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Toolkit Homoseksualiteit bespreekbaar maken onder jongeren

Rapport

Deze toolkit is bedoeld voor jongerenwerkers die homoseksualiteit bespreekbaar willen maken in hun contact met jongeren met als doel weerstand tegen homoseksualiteit te verminderen en bij te dragen aan het vergroten van de tolerantie voor homoseksualiteit. In deze toolkit zijn werkvormen opgenomen die specifiek gericht zijn op de doelgroep jongeren en die deels door jongerenwerkers eerder succesvol gebruikt zijn bij het bespreekbaar maken van homoseksualiteit. De toolkit biedt handvatten waarmee jongerenwerkers in de praktijk aan de slag kunnen.

Referentie Koops, Kamiel (2014). Toolkit Homoseksualiteit bespreekbaar maken onder jongeren. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.
1 maart 2014

Publicatiedatum

mrt 2014

Auteur(s)

Kamiel Koops

Publicaties: