Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Tinteling

Boek

Tien jaar na de (her)introductie van het praktijkgericht onderzoek in het sociale domein tonen de bijdragen in de jubileumuitgave Tinteling van het Lectorenplatform Zorg en Welzijn dat de onderzoekspraktijk, geïnitieerd door de lectoraten, zich binnen het hoger beroepsonderwijs in hoog tempo aan het ontwikkelen is.

Lectoren Zorg en Welzijn werken tien jaar samen om van elkaar te leren, kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen. Deze jubileumpublicatie geeft een bloemlezing van de variëteit in kwantitatief en kwalitatief praktijkgericht onderzoek, zoals dat aan de Nederlandse Hogescholen wordt uitgevoerd. Het biedt een overzicht van de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en de praktijk. Wij hopen dat de artikelen veel inspiratie bieden voor een nieuw decennium van hoogwaardig onderzoek.

Voor alle publicaties uit de tinteling bundel gaat u naar de website van tinteling .

Bijdragen uit het lectoraat Community Care: "Bijzondere mantelzorgers beter in beeld " en "Zelfregie van mensen in kwetsbare posities ".

Referentie Kwekkeboom, R. en P. van Heijst, red. (2013). De driehoek onderzoek-onderwijs-praktijk in evenwicht. Digitale uitgave van het landelijk Lectorenplatform Zorg en Welzijn. Tinteling. ISBN / EAN 978-90-9027496-6
1 januari 2013

Publicatiedatum

jan 2013

Auteur(s)


Publicaties: