Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Praktijkleren

Hoofdstuk

Hoe ziet het praktijkleren er voor de Sociaal Professional eruit. Wat is ‘praktijkleren’ en welke rol speelt nabijheid hierin? Hoe verhoudt praktijkleren zich tot praktische wijsheid? Welke modellen en welke factoren bevorderen praktijkleren?

Om deze vragen te beantwoorden behandelt het 1e deel van dit hoofdstuk het klassieke werk van Donald Schön, over de reflectieve praktijkwerker. Ook komt de term praktische wijsheid aan de orde in dit gedeelte. Het 2e deel beschrijft vervolgens een viertal modellen die praktijkleren stimuleren, plus factoren die praktijkleren bevorderen of juist belemmeren. Ten slotte plaatsen we enkele kritische noten bij praktijkleren.

Referentie Hoijtink, M., van Pelt, M., & Koeter, L. (2022). Praktijkleren. In L. Veldboer, R. Engbersen, E. Hooghiemstra, J. Jansen, L. Koeter, L. Repetur, J. Rözer, & A. Sprinkhuizen (Eds.), Lexicon nabijheid en sociaal werk (Versie 2.0 ed., pp. 169-173). Movisie en de Werkplaatsen Sociaal Domein. https://www.movisie.nl/publicatie/lexicon-nabijheid-sociaal-werk
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 oktober 2022

Publicatiedatum

okt 2022

Auteur(s)

Mariël van Pelt
Laura Koeter

Publicaties:

Research database