Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Zelfredzaamheid en stil verzet van sociaal werkers

Preoccupatie met het ideaal behoeft correctie uit de praktijk

Artikel

Meer ‘zelfredzaamheid’ is een centraal uitgangspunt in de herziening van de verzorgingsstaat. Ogenschijnlijk gaan sociaal werkers daarin mee, maar er is veel stil verzet. Dat constateren Marc Hoijtink, Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak naar aanleiding van meerjarig onderzoek naar sociale wijkteams.

Referentie Hoijtink, M., (UvA), E. T., & Duyvendak, J. W. (2018). Zelfredzaamheid en stil verzet van sociaal werkers: Preoccupatie met het ideaal behoeft correctie uit de praktijk. Vakblad Sociaal Werk, 19(4), 8-11. https://doi.org/10.1007/s12459-018-0160-8
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 augustus 2018

Publicatiedatum

aug 2018

Auteur(s)

Evelien Tonkens (UvA)
Jan Willem Duyvendak

Research database