Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Respijtzorg in complexe mantelzorgsituaties

Rapport

In dit rapport wordt aandacht geschonken aan een specifieke groep mantelzorgers, namelijk mantelzorgers die persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige hulp bieden aan een naaste. Het rapport beschrijft de door deze mantelzorgers ervaren belasting en hun behoefte aan een specifieke vorm van mantelzorgondersteuning, namelijk respijtzorg.

Mantelzorgers zetten zich vaak langdurig en intensief in voor een naaste. Daarom hebben mantelzorgers soms behoefte aan ‘respijtzorg’: een vrijwilliger of professional neemt de zorg dan tijdelijk en volledig van de mantelzorger over.

Mantelzorgers die te maken hebben met een zogenoemde complexe zorgsituatie, voelen zich zwaarder belast dan andere mantelzorgers en zij hebben een grotere behoefte aan respijtzorg.

In het tweede kwartaal van 2015 start het lectoraat met een kwalitatief vervolgonderzoek rondom het thema respijtzorg, in opdracht van de gemeente Amsterdam. In dat verdiepende onderzoek worden gesprekken gevoerd met zowel ontvangers als gevers van respijtzorg. De input zal door de gemeente worden gebruikt om te komen tot afstemming tussen vraag en aanbod van respijtzorg.

Heeft u vragen over het project Informele zorg en diversiteit? Neem dan contact op met Yvette Wittenberg, via y.wittenberg@hva.nl.

Referentie Wittenberg, Y en R. Kwekkeboom (2014). Respijtzorg in complexe mantelzorgsituaties. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.
11 september 2014

Publicatiedatum

sep 2014

Publicaties: