Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Gedragsfactoren voor herhaaldelijk gebruik van deelvervoer door autobezitters in Leuven

Verslag

Het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de gedragsfactoren die een rol spelen bij het uitproberen en gebruiken van deelvervoer. Dit onderzoek sluit hierop aan en heeft als doel meer inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij herhaaldelijk en blijvend gebruik van deelvervoer door autobezitters in de stad Leuven (België).

In het rapport worden o.a. conclusies beschreven en suggesties gedaan voor mogelijke oplossingsrichtingen om autobezitters aan te zetten tot herhaaldelijk gebruik van deelvoertuigen. Ook werd duidelijk dat er verschillende redenen zijn waarom autobezitters geen gebruik (willen) maken van deelvervoer.

Referentie van Brecht, J., & Post, E. (2022). Gedragsfactoren voor herhaaldelijk gebruik van deelvervoer door autobezitters in Leuven. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 oktober 2022
foto Logan Wesse

Publicatiedatum

okt 2022

Auteur(s)

Joyce van Brecht

Publicaties:

Research database