Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Transitie: Gedragsregels? Dan ook graag voor het klimaat

Web

Gedrag is ook een cruciale factor in de klimaatcrisis. Niet voor niets riep onze minister-president begin november 2021 tijdens de klimaattop in Glasgow op tot ‘actie, actie, actie’.

De huidige opwarming van de aarde wordt ondubbelzinnig door menselijk handelen veroorzaakt. Veranderingen in het handelen en gedrag van burgers kunnen dus aanzienlijk bijdragen aan het reduceren van broeikasgassen. Daarom wordt het tijd om voor een effectief klimaatbeleid ook een officiële gedragsunit op te zetten.

Referentie Renes, R. J. (2021). Transitie: Gedragsregels? Dan ook graag voor het klimaat. Web publication or website, Trouw.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 26 november 2021

Publicatiedatum

nov 2021

Auteur(s)


Publicaties:

Research database