Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Independence or interdependence

A responsive evaluation on Family Group Conferencing for older adults

Promotieonderzoek

Responsieve evaluatie van de implementatie en toepassing van de Eigen Kracht-conferentie voor ouderen. Deze dissertatie zal Rosalie Metze op 15 februari 2016 verdedigen ter verkrijging van de graad van doctor.

Promotor

  • prof. dr. Tineke Abma (VUmc)
  • dr. ir. Rick Kwekkeboom (co-promotor - Hogeschool van Amsterdam)

Contact

Neem voor vragen over het promotieonderzoek contact op met Rosalie Metze ( r.n.metze@hva.nl).

Referentie

Metze, R.N. (2016) Independence or interdependence: A responsive evaluation on Family Group Conferencing for older adults. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam (2016)

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 6 januari 2016

Datum

jan 2016

Promovendus

Rosalie Metze

Publicaties: