Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Professionalisering jeugdwelzijn

Artikel

In deze verkenning wordt de professionalisering van het jeugdwelzijnswerk chronologisch in beeld gebracht. De 140 jaar dat het jeugdwelzijnswerk bestaat, kan worden ingedeeld in zes perioden. Deze perioden onderscheiden zich van elkaar in visie op de inhoud van het jeugdwelzijnswerk. Iedere periode begint met een korte schets van de ontwikkeling van het jeugdwelzijnswerk. Vervolgens wordt ingezoomd op de verschillende aspecten van professionalisering.

Referentie

Metz, J. (2010). Professionalisering jeugdwelzijn. Achtergronden en analyse. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam, Youth Spot, Onderzoek- en praktijkcentrum voor jongeren en jongerenwerk in Amsterdam.

1 januari 2010

Publicatiedatum

jan 2010

Publicaties: