Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Op zoek naar duurzame zorg

Boek

Deze publicatie wil een bijdrage zijn aan de herijking of kanteling van sociaal werk. Het is daarin zeker geen eindpunt, maar een zoektocht naar duurzame zorg

Referentie Steyaert, J. en R. Kwekkeboom (2010). Op zoek naar duurzame zorg. Vitale coalities tussen formele en informele zorg. Utrecht: Movisie/Wmo werkplaatsen.
1 januari 2010

Publicatiedatum

jan 2010

Auteur(s)


Publicaties: