Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Kracht van Meiden!

Methodiekbeschrijving voor het werken met meiden in het jongerenwerk

Boek

Vanaf 2011 is het lectoraat Youth Spot samen met verschillende welzijnsorganisaties bezig geweest met het ontwikkelen van een seksespecifieke methodiek voor het werken met meiden binnen het jongerenwerk. Met als resultaat het handboek ‘Kracht van meiden!’

In het handboek 'Kracht van meiden!' staat de specifieke methodiek meidenwerk als werkwijze van het jongerenwerk beschreven. De methodiek is met praktijkkennis en theorie onderbouwd.

Het meidenwerk kent een lange traditie binnen het jongerenwerk. Het is een meer dan 100 jaar oude werkwijze, die terug gaat tot begin twintigste eeuw (Boer & Metz, 2015). Dit handboek met daarin de eerste met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk is belangrijk omdat dit de specifieke werkwijze in het jongerenwerk inzichtelijk en overdraagbaar maakt. De beschreven methodiek is onderbouwd met handelingskennis en theorie, waardoor het aannemelijk is dat de methodiek werkzaam is. Het handboek geeft jongerenwerkers de mogelijkheid om de inzet van het meidenwerk te verantwoorden aan opdrachtgevers. Ook maakt het mogelijk om het meidenwerk als werkwijze uit te leggen aan collega’s. De uitgebreide beschrijving van het handelen gecombineerd met een verklaring voor de werking biedt jongerenwerkers de mogelijkheid om gerichter te handelen in contact met de doelgroep. Docenten biedt het handboek handvatten voor het opleiden van een nieuwe generatie jongerenwerkers.

Dit handboek is de vierde publicatie van het project ‘Meidenwerk’ gericht op het versterken van de eigen kracht van meiden. Voorafgaand aan dit handboek verschenen drie rapporten, (1) ’Meiden, wat kan je ermee?’ van de Boer & Metz (2012), (2) ‘Meiden, dit kan je ermee!’, ook van de Boer & Metz (2014) en (3) ‘Meidenwerk, hoe en waarom werkt het’ van Boomkens & Metz (2015).

22 maart 2016

Publicatiedatum

mrt 2016

Auteur(s)

Evelien Nijland
Judith Metz

Publicaties: