Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onderzoek pilot bewonersgestuurde wijkontwikkeling

monitoring en evaluatie: eindrapportage december 2014

Verslag

Onderzoek naar het zelforganiserend vermogen van bewoners en de mentaliteitsontwikkeling van bewoners en professionals op het gebied van bewonersgestuurde wijkontwikkeling. Een wijk heeft verschillende kenmerken: cultuur, grootte, bevolkingssamenstelling, de sociaal-economische positie van de huishoudens. Maar ook de mindset en het gedrag van bewoners en gevestigde organisaties in de buurt en hoe zij met elkaar samenwerken spelen hierin een rol.

Referentie Verdoolaege, S., van Vliet, P., Wildeboer, M., & Straathof, A. (2014). Onderzoek pilot bewonersgestuurde wijkontwikkeling: monitoring en evaluatie: eindrapportage december 2014. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Management van Cultuurverandering.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 december 2014

Publicatiedatum

dec 2014

Auteur(s)

Stephanie Verdoolaege
Pieter van Vliet
Marijke Wildeboer
Alex Straathof

Publicaties:

Research database