Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Overheidscultuur: de sleutel voor een tevreden en toegewijde medewerker

werkcongres 2020

Verslag

De omgeving van de overheid verandert regelmatig. Dit heeft gevolgen voor wat mensen verwachten van de overheid. Om mee te kunnen bewegen met de omgeving worden vaak processen anders ingericht. Het is echter niet alleen de structuur van de organisatie die succesvolle aanpassing aan de veranderende wereld bevordert, maar vooral de cultuur. De gedeelde waarden, normen en doelen in een organisatie dragen bij aan het functioneren van een organisatie. Vandaar dat in het WERKonderzoek 2019 voor het eerst ook cultuuraspecten zijn gemeten. Voor ons onderzoek hebben wij een aantal aspecten van de organisatiecultuur binnen het openbaar bestuur onderzocht.

Referentie Faddegon, K., Straathof, A., & de Goede, M. (2020). Overheidscultuur: de sleutel voor een tevreden en toegewijde medewerker: werkcongres 2020. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 18 maart 2020

Publicatiedatum

mrt 2020

Auteur(s)

Marije de Goede

Publicaties:

Research database