Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Taalcursussen voor laaggeletterden betalen zich wel uit

Web

Als het in beleid over laaggeletterdheid gaat, dan rijst al snel de vraag: wat levert het de maatschappij op aan verhoogde arbeidsproductiviteit, verminderde uitgaven aan uitkeringen, etc? Maar daarmee gaan we voorbij aan niet-economische uitkomsten als toegenomen eigenwaarde en vermindering van sociaal isolement, betoogt Krispijn Faddegon.

Reference Faddegon, K. (Author). (2019). Taalcursussen voor laaggeletterden betalen zich wel uit. Web publication/site, Sociale Vraagstukken. https://www.socialevraagstukken.nl/taalcursussen-voor-laaggeletterden-betalen-zich-wel-uit/
15 February 2019

Publication date

Feb 2019

Author(s)


Publications:

Research database