Kenniscentrum Maatschappij en Recht

De bezwaarmaker gehoord

Een zoektocht naar responsiviteit in de bezwaarpraktijk

Artikel

Arnt Mein en Bert Marseille deden onderzoek naar de behandeling van bezwaarschriften in vijf gemeenten in Noord-Holland. In hoeverre slagen bezwaarbehandelaars erin oplossingsgericht te werk te gaan en welke factoren spelen daarbij een rol? In dit artikel staan ze in het bijzonder stil bij het horen van de bezwaarmaker.

Referentie Mein, A., & Marseille, B. (2020). De bezwaarmaker gehoord: Een zoektocht naar responsiviteit in de bezwaarpraktijk. Tijdschrift voor Klachtrecht, 16(2), 3-7. https://doi.org/10.5553/TvK/1871-41022020016002002
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2020

Publicatiedatum

jan 2020

Auteur(s)

Bert Marseille

Publicaties:

Research database