Kenniscentrum Maatschappij en Recht

'50 is het nieuwe 100'

Moeite met maatwerk bij het opleggen van boetes voor schending van de inlichtingenplicht uit de Participatiewet

Artikel

Op overtreding van de zogenoemde inlichtingenplicht uit de Participatiewet staat een bestuurlijke boete. Die verplichting houdt in dat de belanghebbende het college van burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging mededeling doet van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat die van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand.

Referentie Mein, A. G. (2019). '50 is het nieuwe 100': Moeite met maatwerk bij het opleggen van boetes voor schending van de inlichtingenplicht uit de Participatiewet. Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, 2019(2), 93-96. https://doi.org/10.5553/TBSenH/229567002019005002003
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2019

Publicatiedatum

jan 2019

Auteur(s)


Publicaties:

Research database