Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Motieven van burgers om (niet) naar de rechter te gaan

onderzoeksrapportage

Verslag

Achter de keuze om naar de rechter te stappen gaat vaak geen puur rationele afweging schuil. Emoties, zelfredzaamheid en mentale weerbaarheid zijn voor mensen medebepalend bij het al dan niet starten van een rechtszaak. Dit blijkt uit onderzoek van het Verweij Jonker Instituut en de Hogeschool van Amsterdam in opdracht van de Raad voor de rechtspraak.

Referentie Mein, A., & de Meere, F. (2018). Motieven van burgers om (niet) naar de rechter te gaan: onderzoeksrapportage. (Research Memoranda; Vol. 2018, No. 3). Sdu Uitgevers. https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/RM-2018-3.pdf
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2018

Publicatiedatum

jan 2018

Auteur(s)

Freek de Meere

Publicaties:

Research database