Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Fundament van het zorgaanbod

over mantelzorg en de rol van sociaal werkers daarbij

Artikel

Het woord 'mantelzorg' roept bij veel mensen verwarring op en een groot deel van de Nederlanders voelt zich er, zo lijkt het, niet door aangesproken. Toch vormt de mantelzorg, samen met andere vormen van informele hulpverlening, het fundament van het totale zorgaanbod in Nederland, zegt Rick Kwekkeboom, lector Langdurige Zorg en Ondersteuning bij het kenniscentrum Maatschappij en Recht (KMR).

Zoals elk fundament heeft ook mantelzorg onderhoud en aandacht nodig. Hierin spelen professionele hulpverleners een belangrijke rol.
Hoewel bij ‘mantelzorg’ vaak gedacht wordt aan hulp bij persoonlijke verzorging en (para)medische hulp, gaat het bij deze informele zorg veel vaker om ondersteuning bij het deelnemen aan de samenleving en behoud van regie en zelfstandigheid. Juist daarom zijn het de sociaal professionals die als eersten in beeld komen als het om ondersteuning van mantelzorgers gaat.

Referentie Kwekkeboom, R. (2022). Fundament van het zorgaanbod: over mantelzorg en de rol van sociaal werkers daarbij. Vakblad voor Sociaal Werk, 23(6), 6 - 10. https://doi.org/10.1007/s12459-022-1524-7
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 december 2022