Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Op weg naar goede extramurale Korsakovzorg

Artikel

In Nederland wonen steeds meer zorgbehoeftige mensen thuis. Hieronder vallen mensen met het syndroom van Korsakov. Tot op heden mist een best-practice werkwijze voor goede zorg in de thuissituatie voor deze groep mensen. Gedurende twee netwerkbijeenkomsten hebben zorgprofessionals, mantelzorgers en experts van het Korsakov Kenniscentrum ervaringen gedeeld met betrekking tot extramurale zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov. Vervolgens is in de literatuur gezocht naar bruikbare handvatten voor goede extramurale zorg. Zorgverleners werkzaam in de intra- en extramurale zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov voelen zich tekortschieten ten opzichte van mantelzorgers en cliënten, omdat onvoldoende specialistische extramurale zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov beschikbaar is of ze onzekerheid ervaren wanneer het gaat om de handelwijze in de extramurale zorgverlening. Het gebrek aan handvatten maakt de spanningen in de extramurale zorgsituatie groot. Uit de literatuur blijkt dat de in de praktijk bestaande werkwijzen niet voldoende aansluiten bij de specialistische problematiek behorende bij het syndroom van Korsakov. Vervolgonderzoek is nodig dat gericht is op het ontwikkelen van werkwijzen in de extramurale zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov. Hierbij dient het ontwikkelen van professionele steunstructuren in deze extramurale zorg centraal te staan.

Referentie van den Hooff, S., & Kwekkeboom, R. (2020). Op weg naar goede extramurale Korsakovzorg. Tijdschrift voor ouderengeneeskunde, 2020(3). https://www.verenso.nl/magazine-juni-2020/no-3-juni-2020/wetenschap/op-weg-naar-goede-extramurale-korsakovzorg
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 juni 2020

Publicatiedatum

jun 2020

Auteur(s)

Susanne van den Hooff

Publicaties:

Research database