Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Verspreiding, gebruik en effectiviteit sociale netwerkversterking

onderzoeksverslag

Verslag

Burgers die kunnen rekenen op de betrokkenheid van familieleden, huisgenoten en buurtgenoten ervaren een hogere kwaliteit van leven dan mensen die dat niet hebben (Penninx et al., 1995 in Broese van Groenou, 2011). Voor mensen die een klein of zwak sociaal netwerk hebben, bestaan uiteenlopende benaderingen om dit aan te pakken. Een van deze methoden is "Natuurlijk, een Netwerkcoach" van Mezzo. In de herfst van 2012 heeft Mezzo het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam de opdracht gegeven voor een exploratief onderzoek naar sociale Netwerkversterking. Dit onderzoek is in het najaar van 2013 afgerond.

Referentie Goede, M., & Kwekkeboom, R. (2013). Verspreiding, gebruik en effectiviteit sociale netwerkversterking: onderzoeksverslag. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Community Care.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 november 2013

Publicatiedatum