Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Leidraad: Het ontwikkelen van een reflectie instrument

Rapport

Deze leidraad geeft handvatten voor het ontwikkelen van een reflectie instrument voor interventies en generalistische aanpakken in de zorg voor jeugd. Met behulp van deze leidraad kan een team zelf aan de slag met het opstellen van een dergelijk instrument om elkaar feedback te geven op de kwaliteit van de uitvoering van de interventie of aanpak.

Dit is één van de producten van het project ‘Effectieve Reflectie: handvat voor kwaliteitsbewaking in de zorg voor jeugd’ waarin het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd, Altra Onderwijs & Jeugdhulp, Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Spirit Jeugd & Opvoedhulp samenwerken. Het project is mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 juni 2017

Publicatiedatum

jun 2017

Auteur(s)

Pauline Goense

Publicaties: