Kenniscentrum Maatschappij en Recht

E-magazine Leerwerkplaats 24-uurs jeugdzorg

Hoe kunnen studenten beter worden voorbereid op de ingewikkelde praktijk van de 24-uurs jeugdzorg?

Web

Er is binnen de jeugdzorg dringend behoefte aan professionals die in leefgroepen een veilig leefklimaat kunnen garanderen, oog hebben voor de behoeften van individuele bewoners en de ontwikkeling van bewoners ondersteunen en stimuleren.

Om studenten goed voor te bereiden op het werken in de 24-uurs zorg voor jeugd heeft de opleiding Social Work van de HvA samen met Levvel een nieuwe manier van begeleiden en lesgeven ontwikkeld voor studenten die stage lopen in leefgroepen voor jongeren. Dat gebeurt in de leerwerkplaats ‘Leren werken in de 24-uurszorg’. In dit e-magazine is meer te lezen over de leerwerkplaats en alles wat daaromheen is gebeurd en ontwikkeld.

Referentie Verheem, E., Lange, A., & Boendermaker, L. (2023). E-magazine Leerwerkplaats 24-uurs jeugdzorg: Hoe kunnen studenten beter worden voorbereid op de ingewikkelde praktijk van de 24-uurs jeugdzorg?. Web publication or website https://publications.hva.nl/leerwerkplaats-24-uurszorg
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 december 2023