Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Datagericht werken in de forensische jeugdzorg

Hoe is de praktijk beter te ondersteunen?

In zijn lectorale rede gaat Marc Noom in op de uitdagingen die er in de forensische jeugdzorg zijn in het werken met jongeren in de forensische jeugdzorg. Welke gegevens worden verzameld? Wat zeggen deze gegevens over de effectiviteit van de zorg? Hoe kunnen we deze gegevens gebruiken om de praktijk beter te ondersteunen in het bieden van effectieve zorg?

Referentie Noom, M. J. (2024). Datagericht werken in de forensische jeugdzorg: Hoe is de praktijk beter te ondersteunen? Academische Uitgeverij Eburon,.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 18 januari 2024