Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Leren implementeren

Waarom implementatie in de jeugdzorg nodig is

De jeugdzorg is regelmatig in het nieuws. Heel positief is dat meestal niet. Er zijn inmiddels door allerlei partijen rapporten en adviezen uitgebracht over de jeugdzorg.

Een kernprobleem dat in alle publicaties genoemd wordt is de behoefte aan wat ‘hoogwaardige jeugdzorg’ genoemd wordt, met toepassing van actuele kennis en effectieve interventies. Toepassing van actuele kennis en effectieve interventies vergt consequente en systematische aandacht voor implementatie.

In haar inaugurele rede (uitgesproken op 29 maart 2023) ging Leonieke Boendermaker in op de vraag hoe we dit kunnen aanpakken. Na introductie van de context van de jeugdzorg, wordt onderbouwd hoe kwalitatief goede toepassing van centrale bouwstenen van jeugdzorg, de effectiviteit kan verhogen. Kwalitatief goede toepassing van de centrale bouwstenen gaat niet vanzelf en vergt een effectief implementatieproces en een context die implementatie faciliteert. Het mogelijk maken van leren op de werkvloer is de basis van goede implementatie en in de rede komen de stappen aan de orde die dat mogelijk maken.

Referentie Boendermaker, L. (2023). Leren implementeren: Waarom implementatie in de jeugdzorg nodig is.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 29 maart 2023

Publicatiedatum

mrt 2023

Publicaties:

Research database