Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Het mooie is dat je er niet alleen voor staat

Individuele begeleiding van jongeren

Boek

Dit boek is een eerste stap in een gedegen methodiekontwikkeling van individuele begeleiding van jongeren. Het brengt overzichtelijk in beeld wat de afgelopen decennia in de wetenschappelijke en vakliteratuur, projectbeschrijvingen en evaluaties is geschreven over de betekenis en uitvoering van individuele begeleiding in het jongerenwerk.

Referentie Metz, J., Sonneveld, J., (2012). ‘Het mooie is dat je er niet alleen voor staat’. Literatuuronderzoek naar Individuele Begeleiding in het jongerenwerk. Uitgave: SWP, Amsterdam.
1 januari 2012

Publicatiedatum

jan 2012

Auteur(s)

Judith Metz

Publicaties: