Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Het belang van onzeker weten

Over de revisie van de verzorgingsstaat

Deze openbare les gaat over de rol van outreachend sociaal werk. Outreachend werkers kiezen beroepshalve principieel voor mensen in precaire omstandigheden, voor wie de verzorgingsstaat in de eerste plaats bedoeld was, maar die desondanks vaak van effectieve steun verstoken blijven

Lectorale Rede, in verkorte vorm uitgesproken op dinsdag 3 september 2013 door dr. Martin Stam, lector Outreachend werken en innoveren.

Referentie Stam, dr. Martin (2013). Het belang van onzeker weten. Over de revisie van de verzorgingsstaat. Uitgave: Amsterdam University Press
3 september 2013

Publicatiedatum

sep 2013

Auteur(s)

Dr. Martin Stam

Publicaties: