Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Groepswerk met jongeren in de wijk

Boek

Groepswerk met jongeren is effectiever dan een-op-een begeleiding. Maar ondanks een lange traditie in het werken met groepen jongeren, is de systematische methodiekontwikkeling tot nu toe beperkt gebleven. Het vertalen van de theorie met betrekking tot groepswerk en groepsdynamica naar praktische handelingskennis voor het begeleiden van groepen jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 23 jaar blijkt lastiger dan gedacht.

Dit boek bundelt wat de afgelopen decennia is geschreven over de betekenis en de uitvoering van groepswerk met jongeren in het domein van de vrije tijd. Daarbij ligt het accent op jongerenwerk, waarin al meer dan honderd jaar het begeleiden van groepen jongeren bij het volwassen worden in de samenleving centraal staat.

Groepswerk met jongeren in de wijk geeft antwoord op vragen als: Wat is de pedagogische opdracht van Groepswerk met jongeren? Voor welke doelen wordt het groepswerk ingezet? Wat is de invloed van de professionals op het groepsproces? Hoe verdienen zij het gezag? Op welke manieren beinvloeden zij de dynamiek van de groep? Wat is er bekend over de resultaten?

Referentie

Sonneveld, J. & Metz, J.W. (2015). Groepswerk met jongeren in de wijk. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

1 juli 2015

Publicatiedatum

jul 2015

Auteur(s)

Judith Metz

Publicaties: