Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Goede zorg door de burger

Artikel

Een pleidooi voor het herstel of behoud van de keuzevrijheid van de burger om wel of niet zelf zorg te verlenen of deze over te dragen aan de professional.

In met name de geestelijke gezondheidszorg werd met het begrip “vermaatschappelijking” aanvankelijk alleen gedoeld op ‘extramuralisering’ – het buiten de gestichtmuren geven van zorg aan mensen die met psychiatrische problematiek te kampen hebben. Zo’n twintig jaar na de introductie van de term is de betekenis van ‘vermaatschappelijking’ aanzienlijk uitgedijd en is het ook gaan betekenen dat de ‘maatschappij’, de samenleving, mede verantwoordelijk wordt voor de opvang en begeleiding van mensen met langdurige beperkingen, incl. psychiatrische patiënten.

U kunt de pdf van dit artikel downloaden op de website van Sorbus o.a .

Referentie Kwekkeboom, R. (2005), Goede zorg door de burger. In:Sociale Psychiatrie - vakblad sociaal psychiatrische verpleegkunde, 24 (75), april 2005, pag. 7 - 13
1 januari 2005

Publicatiedatum

jan 2005

Auteur(s)