Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Gesteund door zelfhulp

Boek

Vrij veel aandacht voor informele zorg gaat uit naar mantelzorg,vrijwilligerswerk en de wijk, en iets minder naar sociale netwerken.

De lange traditie en de kracht van zelfhulpgroepen krijgt nauwelijks aandacht. De rijksoverheid verwijst niet naar zelfhulp, kennisinstellingen en organisaties als VNG verwijzen er niet naar, plannen van lokale overheden laten het grotendeels ongenoemd.

Dit boek wil zelfhulpgroepen uit hun relatieve onbekendheid halen en bekendheid geven bij professionals uit de sociale sector en (geestelijke) gezondheidszorg, en bij hen die mee vorm geven aan het sociaal beleid op lokaal, provinciaal of landelijk niveau.

U kunt het boek bestellen op de website van Movisie
U kunt de pdf van dit boek downloaden op de website van Sorbus

Wie op zoek is naar regionale steunpunten of zelfhulpgroepen kan informatie en assen vinden via www.zelfhulpnederland.nl of www.zelfhulpverbindt.nl

Referentie J. Steyaert en R. Kwekkeboom (red.). Gesteund door zelfhulp. Utrecht: Movisie(2014)
1 mei 2014

Publicatiedatum

mei 2014

Auteur(s)


Publicaties: