Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Geef ruimte aan het sociale netwerk van GGZ-cliënten

Artikel

Mensen worden door de overheid steeds nadrukkelijker aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid, ook wanneer zij een lichamelijke of geestelijke beperking hebben.

Tegelijkertijd is de vermaatschappelijking van de zorg in volle gang ,zodat mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken sneller en mogelijk dus ook vaker een beroep zullen gaan doen op hun sociale netwerk. Van familieleden en andere naastbetrokkenen wordt meer en meer verwacht dat zij naasten die dat nodig hebben, helpen.

Dit gebeurt ook binnen de sector Geestelijke Gezondheidszorg (hierna:GGZ). Met het beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de burger (voor zich zelf en voor een ander) enerzijds, en de naderende bezuinigingen op de GGZ anderzijds, lijkt het onvermijdelijk dat naastbetrokkenen van mensen met psychiatrische problematiek een grotere rol zullen gaan spelen in de zorg voor hun naaste.

Referentie Wittenberg, Y. en Kwekkeboom, R. (2013). Geef ruimte aan het sociale netwerk van GGZ-cliënten. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.
30 november 2013

Publicatiedatum

nov 2013

Publicaties: