Kenniscentrum Maatschappij en Recht

De jongerenwerker als slijpsteen

inventief en preventief jongerenwerk in Amsterdam

Verslag

Dit rapport bevat een reconstructie van de door het jongerenwerk van Combiwel ontwikkelde aanpak in de Diamantbuurt en de Rivierenbuurt in Stadsdeel Zuid in Amsterdam. Deze ‘methodiekbeschrijving’ is bedoeld om de benadering van het jongerenwerk inzichtelijk te maken voor externe stakeholders, zoals opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Tevens biedt de beschrijving aanknopingspunten om de aanpak intern verder door te ontwikkelen.

Referentie Spierts, M., & Abdallah, S. (2015). De jongerenwerker als slijpsteen: inventief en preventief jongerenwerk in Amsterdam. Marcel Spierts Onderzoek & Ontwikkeling. https://www.hetonderzoekerscollectief.nl/wp-content/uploads/2019/11/Rapport-Marcel-Spierts-Jongerenwerker-02-1.pdf
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2015

Publicatiedatum

jan 2015

Auteur(s)

Marcel Spierts

Publicaties:

Research database