Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Een toegankelijke wereld voor mensen met beperkingen.

Artikel

Een ideaal toegankelijk welzijnsaanbod ziet er voor mensen met verschillende beperkingen, heel anders uit.

De uitdagingen die mensen met psychiatrische, verstandelijke, fysieke en zintuiglijke beperkingen tegen komen die hen belemmeren om te participeren, zijn zo verschillend dat ze niet te verenigen lijken. In dit essay wordt gestreefd naar een manier om toegankelijkheid in het welzijn zo vorm te geven dat er rekening kan worden gehouden met de wensen en behoeften van mensen met verschillende

Essay 2 uit de bundel Kijk anders zie meer van ZonMw. Voor de volledige bundel en essays van de andere essayisten zie: http://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/essaybundel_KAZM.pdf

Referentie Zal, van S. (2013) Een toegankelijke wereld voor mensen met beperkingen, Kijk anders, Zie meer. ZonMw, Den Haag.
1 januari 2012

Publicatiedatum

jan 2012

Auteur(s)


Publicaties: